Thursday, 18 August 2011

Nota Ringkas Pelarasan

1.      Terakru  +      Terdahulu  -
Dalam  P Pendapatan 
Belanja / Hasil asal dalam ID perlu DITAMBAH dgn belanja/hasil terakru dan DITOLAK dengan belanja/hasil terdahulu. Jika tiada yg asal wujudkan yg baru.
Dalam KKK
Manakala Belanja/Hasil terakru dan terdahulu tersebut akan direkod dalam KKK.

2.Susutnilai
Dalam  P Pendapatan 
Hasil Kira rekod dlm  PP (sebagai  Susut nilai …….)
Cara kira:             Garis lurus : Nilai kos ABS X % SN
                                Baki berkurangan ; Nilai bersih ABS X % SN  ( nilai bersih = Kos asal – SNT nya)
Dalam KKK
Direkod sebagai Susutnilai Terkumpul ( SNT) dlm KKK.
SNT=SN yg dikira (dlm PP) +SNT  yg asal dlm ID. Jika SNT asal dl ID tiada, nilainya sama spt SN dlm PP di atas.

3 Hutang Lapuk dan HL Pulih ( HLP)
HL adalah Belanja (dt)/ HLP adalah Hasil (kt)
Rekod Dalam  P Pendapatan  sahaja
HL dan HLP yg asal dim ID ditambah + HL dan HLP yg baru wujud diluar ID (maklumat selepas ID).
Jika tiada yg asal, wujud yg baru shj. Jika tiada yg baru, yg asal shj.

4 PHR
Dalam KKK
Kira PHR ; Penghutang bersih X %PHR , direkod sebagai PHR dlm KKK
Penghutang bersih = Penghutang – HL  yg baru wujud diluar ID (maklumat selepas ID), jika ada.
Jika tiada HL baru, maka nilai Penghutang kekal spt dlm ID ( asal).
HL asal dlm ID TAk PERLU ditolak utk dpt Penghutang bersih…
Dalam  P Pendapatan 
Direkod sebagai Hutang Ragu dlm PP.
Beza  PHR baru (hasil di atas) – PHR asal (dlm ID). Jika tiada PHR asal, nilainya sama spt dlm KKK.
JIKA BerTAMBAH ( baru lebih dari yg asal) ia adalah BELANJA.(dt)
JIKA BerKURANG ( baru KURANG dari yg asal) ia adalah HASIL (kt).

CONTOH:
dt        ID pada 31/12/10. (petikan)          kt
Kenderaan          50000
Perabot              10000
Pengutang          20420
HL                        200
Sewa                   1200
SNT Perabot       3600  
PHR                   1180
Komisen                240
Maklumat tambahan:
1)      Sewa terakru ialah 600,Faedah simpanan terakru 120 dan Komisen terdahulu 40.
2)      Seorg penghutang lagi RM420 ,dihapuskan sebagai Hutang Lapuk.
3)      PHR diselaraskan kepada 5% drp penghutang.
4)      Kenderaan di Susutnilaikan 10% kaedah garislurus dan perabot 20% kaedah baki berkurangan.
Tunjukkan catatan berkenaan di Penyata Pendapatan dan Kunci  kira-kira (petikan)

No comments:

Post a Comment