Wednesday, 1 June 2011

Isi kandungan Kerja Kursus T5

Sebelum dihantar pastikan pelajar masukkan semua maklumat yg perlu
seperti contoh Isi kandungan di bawah:
( muka hadapan ialah maklumat pelajar dan logo LPM ) 

Perkara
Muka Surat
1
Perakuan Calon
2
2
Penghargaan
3
3
Pengenalan Perniagaan
4
4
Profil Perniagaan
5
5
Catatan dalam lejar
6
6
Imbangan Duga
13
7
Senarai pelarasan pada tarikh imbangan
14
8
Catatan pelarasan dalam jurnal dan lejar
15
9
Akaun Kawalan
19
10
Imbangan Duga terlaras
20
11
Penyata Pendapatan
21
12
Kunci Kira-kira
22
13
Pengiraan nisbah dan Tafsiran
23
14
Belanjawan tunai untuk empat tahun
24
15
Cadangan meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang.
25
16
Rumusan
26

1 comment: