Friday, 2 September 2011

Latihan:Kerja masa cuti 2011. Ting 5

     Sila jawab soalan 1 di bawah serta soalan SPM 2005 & 2008 yg telah diedarkan (Kos pengeluaran S7 dan 8) Jawab dlm buku latihan dan hantar pada 5 Sept 2011 ( Isnin).
 1 Kedai Asyraf ialah sebuah perniagaan milikan tunggal. Pada 31 Disember 2010,   baki-baki akaun perniagaannya adalah seperti berikut:
                                      Debit                      Kredit
 Stok 1 Jan 2010         16,040
 Belian dan Jualan        48,800                   84,400
 Pulangan                         280                        360
 Kenderaan                  30,000
 Angkutan masuk              200
 Angkutan keluar               420
 Diskaun                            130                    330
 Gaji                              3,300
 Penghutang                    6,860
 Sewa                             3,060
 Premis                         32,000
 Alat tulis                           370
 Pinjaman Bank (matang 31 Ogos 2011)  10,000
 Insurans                           960
 Kadar bayaran                 900
 Bank                                                           550
 Pemiutang                                                3,070
 Ambilan                            550
 Susutnilai terkumpul kenderaan                 2,000
 Modal 1 Jan 2010.                                 43,000
 Peruntukan Hutang Ragu                              160
                                    143870               143870
 Maklumat tambahan : (i) Stok pada 31 Disember 2010 ialah RM 20400 pada harga kos tetapi harga pasarannya  ialah RM 20080. (ii) Pemilik kedai telah mengambil alatulis RM60 untuk kegunaan anaknya. Perkara ini belum  direkod dalam mana-mana buku.{tips: akaun alat tulis dan ambilan) (iii) Insurans diambil untuk setahun dan akan berakhir pada 28 Februari 2011. (iv) Seorang penghutang RM360 dihapuskan sebagai hutang lapuk. (v) Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan 5% atas penghutang bersih. (vi) Kenderaan dibeli  disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. 
 Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 
(b) Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 ( tunjukkan modal kerja ).
Jawapan (jumlah): KJ=44270 UK= 39720 UB=27605 KKK=69995 

No comments:

Post a Comment