Friday, 9 March 2012

Perkongsian Ting 5

Beberapa kekeliruan pelajar...kelas 5 Akaun.

Faedah atas Pinjaman (FAP) direkod dlm ak semasa TIDAK dlm akaun PUR kerana dah rekod dlm Untungrugi ( Penyata pendapatan). Itulah bergu nya.

1. PUR:
 dt FAM,
     Gaji,Bonus,Honororium (yg belum dan sudah dibayar)
     Kongsi Untnng
  kt: UB, FAA , Kongsi rugi.

2. Ak SEMASA
  dt: baki awal (jika dt),Ambilan, FAA,
  kt: baki awal (jika kt)
       FAM, FAP, Gaji,Bonus,Honororium (yg belum dibayar shj)

TIP:
Soalan 7 (SPM 2004) { gaji dlm PUR perlu tambah yg belum dan dah diterima [amaun dlm ID menunjukkan gaji yg sudah dibayar kepada Normala])
Kena ingat , amaun yg dinyatakan dalam ID adalah belanja yg sudah dibayarkan dan hasil yg sudah diterima.


Jawapan Soalan 7 : Safura/Normala: KU: 5064/3376  ak Semasa : 3816/4236.
            Soalan 8 : Asma/Borhan:KU 5676/2838 ak semasa : 10096/3318.

No comments:

Post a Comment