Sunday, 14 October 2012

Latihan Soalan percubaan SBP

pelajar boleh semak jawapan, jika ada masalah boleh bincang...
SOALAN 2: U kasar= 41780
              UB = 11960
KKK : ABS= 134985  AS= 107640    LS=19100 MK=88540
Jum= 223525
SOALAN 3: 3a) belian kt= 1600
                     3b) Ak Yuran ( pendapatan & Pbel =4350 )
                     3c) Untung restoran = 7690
                     3d0 Untung ptandingn = 14318
SOALAN 4;4A) Kos bm=16563, kos buruh l = 45320 kos prima=61883
                            Kos overhed 38524 KOS pengeluaran=100574
                     4 b) UK =6006                  

No comments:

Post a Comment