Tuesday, 19 April 2011

Latihan ID ting 4

Utk semua pelajar kelas 4 Akaun

Soalan 2 ( sila buat dalam bentuk T)
                Pada 30 April  2010 baki-baki akaun    Kuala Mai Trading adalah seperti berikut;          
Modal 1 Mei 2009 43000 Tunai 300   Stok Awal 5440 Bank 2500   Stok Akhir 4999 Pemiutang 3390   Belian  22840 Faedah Pinjaman 250   Jualan 32000 Penghutang  5850   Pulangan masuk 400 Ambilan 1030   Pulangan keluar 1300 Simpanan Tetap 5000   Lekapan & Lengkapan 8050 Pelaburan 6000   Angkutan masuk 220 Sewa diterima 360   Angkutan keluar 420   Duti import 100   Diskaun diberi 120   Diskaun diterima 370   Gaji 2870   Komisen diterima 580   Premis 38000   Alat tulis 270   Pinjaman Bank 20000   Insurans 880   Kadar bayaran 460      
 Anda dikehendaki menyediakan Imbangan Duga    Kuala Mai Trading pada 30 April 2010.   (101000)    

Soalan 3 ( buat dalam bentuk penyata)

Berikut adalah maklumat yang diberi oleh Kedai  Abrar pada 31 Mac 2011.

Modal
40100
Stok awal
Stok akhir
12200
15020
Jualan
35000
Belian
26000
Pulangan keluar
280
Pulangan masuk
220
Diskaun diterima
300
Komisen dibayar
175
Angkutan keluar
170
Faedah pinjaman
145
Angkutan masuk
160
Simpanan Tetap
10000
Pinjaman Bank
25000
Penghutang
7200
Pemiutang
4840
Promosi
250
Overdraf Bank
1750
Pelaburan
50000
Duti belian
750


  
            Anda dikehendaki menyediakan imbangan duga kedai Abrar pada tarikh tersebut.(107270)
Tip: Pastikan apakah pulangan masuk dan keluar, Angkutan masuk dan keluar ?
Pastikan anda faham , jangan meniru ?

No comments:

Post a Comment